دانلود تحقیق نور

مطالب دیگر:
📜تحقیق در مورد حجاب ، اعصار و ادیان 📜تحقیق در مورد حجاب در اديان الهي 32 ص 📜تحقیق در مورد حجاب عفاف 16ص 📜تحقیق در مورد حجاب، ارزش يا روش 📜تحقیق در مورد حرفه حسابرسي 📜تحقیق در مورد حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس 13 ص 📜تحقیق در مورد حرکت سیمانتیک 📜تحقیق در مورد حزب منحرف(مارقين) 27 ص 📜تحقیق در مورد حزب منحرف(مارقين) 📜تحقیق در مورد حزب چپ آلمان 12 ص 📜تحقیق در مورد حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص 📜تحقیق در مورد حسابداري صنعتي بهای تمام شده 📜تحقیق در مورد حسابدار صنعتي 📜تحقیق در مورد حسابداری منابع انسانی 📜تحقیق در مورد حسابداري مديريت محيطي 📜تحقیق در مورد حسابداری نفت 📜تحقیق در مورد حساسيت نسبي محصول دانه گندم بهاري و پارامترهاي كيفيت در كاهش رطوبت 22 ص 📜تحقیق در مورد حسادت و بيماري 10 ص 📜تحقیق در مورد حشرات و جوندگان موذي 16 ص 📜تحقیق در مورد حسگرهاي نيمه هادي در خودرو 20ص 📜تحقیق در مورد حضرت محمد مصطفی (ص) 20 ص 📜تحقیق در مورد حضرت ابراهیم 19 ص 📜تحقیق در مورد حضرت اسماعيل 📜تحقیق در مورد حضرت مهدی 25 ص 📜تحقیق در مورد حضرت موسی علیه السلام
نور ,سرعت نور,ویژگی های نور ,انواع نور,بازتاب نور,ماهیت و معادلات حرکتی نور|40272950|euc
این فایل درباره ی دانلود تحقیق نور می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

مقدمه

سرعت نور

ماهیت و معادلات حرکتی نور

کمیات نوری د رمحیط و خلا

محاسبه سرعت نور د رمحیط بوسیله روابط ماکسول

انتشار(نور)

ضریب شکست(محیط های همگن)

بازتاب(نور)


ترسیم و ردیابی پرتو

مقدمه

نورهای اصلی عبارتند از قرمز ، سبز و آبی.

رنگهای فرعی از ترکیب این رنگها بدست می‌آید.

 • قرمز + سبز = زرد
 • قرمز + آبی = گلی
 • آبی + سبز = فیروزه‌ای

 • رنگهای زیر مکمل هم هستند که از ترکیب آنها نور سفید بدست می‌آید.

 • سبز + گلی = سفید
 • قرمز + فیروزه‌ای = سفید
 • زرد + آبی = سفید

 • از ترکیب سه رنگ زرد ،‌ فیروزه‌ای و گلی رنگ سیاه حاصل می‌شود. در اصطلاح گفته می‌شود که این رنگها همدیگر را جذب می‌کند.

  سرعت نور

  مقدار سرعت نور:
  نور بیشترین سرعت خود رادر خلا دارد که حدودا300000 کیلومتر بر ثانیه می باشد مقدار سرعت نور در محیط مادی غیر خلا کمتر ازمقدارش در خلا است.
  با حل معادلات ماکسول و رسیدن به معادله بنیادی موج مقدار سرعت نور بر حسب گذردهی الکتریکی خلا وتراوایی مغناطیسی خلا بر طبق زابطه سرعت امواج الکترومغناطیسی ماکسول داده می شود.

  اندازه گیری سرعت نور:
  یکی از دقیقترین اندازه گیری های الکتریکی کمیت گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی است که در مؤسسه ملی استاندارد ها در آمریکاه بوسیله رزا (Roza) و درسی(Dorsey) انجام شد.

  نحوه اندازه گیری سرعت نور توسط رزا(Roza):
  ایشان ظرفیت خازنی را که ابعاد فیزیکی آن دقیقا معلوم بود را از طریق محاسبه یافت. این ظرفیت در یکای الکتریسیته بدست آمد سپس با استفاده از پل و تستون ، ظرفیت همان خازن را در یکای الکترو مغناطیس یافت نسبت این دو مقدارظرفیت در یکای SI بصورت حاصلضرب گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی داده شد نتیجه این اندازه گیری بسیار دقیق بود.

  تاریخ اولین اندازه گیری سرعت نور:
  رومر(Romer) اولین کسی بود که در سال 1676 با مطالعه گرفتگی ماه های بر جیس سرعت نور را اندازه گرفت پژوهشگران متعددی بطور مستقیم
  سرعت انتشار نور را اندازه گرفته اند.نتایج این اندازه گیری ها با دخالت خطای آزمایش جواب واحدی را دنبال می کنند .

  اینکه نور یک نوع آشفتگی الکترو مغناطیسی است غیر قابل انکاراست دقیق ترین اندازه گیری سرعت نور که آنرا با حرف اختصاری C در خلا نشان می دهند با استفاده از لیزر (Laser)بوده که در سال 1972 بوسیله اوانسون(Evanson) و همکارن او در مؤسسه ملی استاندارد انجام شده و نتیجه آن چنین است: (29979245692 متر بر ثانیه)

  بحث کلی بسیار خوبی در مقاله "سرعت نور" نوشته بر گسترند در دایره المعارف فیزیک موجوداست.

  فایل ورد 17 ص